– Thầy ơi, em mới tập chụp hình. Em nên mua ống kính dài hay ngắn?
– Nếu em muốn chụp chim thì nên mua ống dài.
– Còn ống ngắn thì sao thầy?
– Ống ngắn dành để chụp bướm!
(Ảnh chụp trên du thuyền Bexco, Busan, Korea. Không liên quan đến status).
See Translation

6 thoughts on “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *