Đầu năm

1 1  
Đầu năm, ngày đẹp… Công ty mình tiếp tục tuyển nhân sự nhé.
Lương cao, môi trường trẻ, nhiều trai xinh gái đẹp…
Mại dzô!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *