Lăng Khải Định ( 1885 – 1925 ) ở Huế

Lăng Khải Định ( 1885 – 1925 ) ở Huế – tên gọi khác là Ứng Lăng. Lăng toạ lạc tại núi Châu Chữ , Hương Thuỷ – Huế. Khải Định là vị vua thứ 12 của Nhà Nguyễn ( 1802-1945 . Có thể nói đến thời Khải Định ở Việt Nam thì quốc gia này đã bị Âu hoá mạnh – văn hoá Tây Phương đã hoàn toàn lấn lướt văn hoá bản địa – văn minh văn hoá Pháp đã xuất hiện ở Việt Nam trên nhiều lãnh vực quan trọng như : Hành chánh, toà án, kiến trúc, giáo dục, y phục…. Khải Định là lăng tẩm có kinh phí xây dựng tốn kém nhất so với 6 lăng vua còn lại ở Huế đến ngày nay ! Thời gian xây dựng cũng lâu nhất – trải qua 4 đời vua ! Một đặc điểm dễ nhớ nhất về Ứng Lăng là – thi hài của nhà vua được an táng công khai và xác định vị trí ngay tại lăng ! Trong khi đó những lăng tẩm khác ở Huế – việc an táng nhà vua diễn ra bí mật ! Người ta không thể xác định vua được an táng lúc nào và ở đâu – mặc dù vậy người ta vẫn tổ chức lễ an táng vua tại lăng cho có hình thức vậy thôi ! Lăng Khải Định ở Huế – ngoài phương diện chính trị, lịch sử, văn hoá …. nó cũng là đại diện cho kiến trúc Việt Nam vào đầu thế kỷ XX – khi kiến trúc ở quốc gia này đang bị Âu hoá mạnh ! Văn hoá kiến trúc cổ truyền của Việt Nam vẫn cố gắng chống chọi với văn hoá kiến trúc của Pháp vào thời đó nhưng cuối cùng đã thua – Kết quả là một phong cách kiến trúc Á – Âu đã ra đời ! PXQ 2017
See Translation

2 thoughts on “Lăng Khải Định ( 1885 – 1925 ) ở Huế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *