8 thoughts on “Noel đầu tiên của Siu Nhưn

  1. Yêu cả nhà này thế. Bố mẹ mặc nguyên cây đen mà còn rực rỡ hơn cả cái cây thông phía sau :)))

  2. Minh với Trung ngày càng giống nhao, cười giống nhao thế :)) Siu Nhơn yêu thế :xx 2 cái má cái má, véo véo :)(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *