THƠ NGÀY TẠ LỖI

THƠ NGÀY TẠ LỖI
(Hồng Thanh Quang)
Dẫu sao cũng chỉ kiếp người,
Xin trời thứ lỗi cho tôi vạn lần.
Đầu thai xuống ở cõi trần,
Có căn cốt mấy cũng sân si nhiều….
Trách ta chi lắm, người yêu,
Mảy may lệch ý cũng thiêu đốt lòng.
Trăm năm níu kéo tơ hồng,
Ta mang thánh giá làm chồng của em…
Không cần câu nệ gì thêm,
Bao nhiêu khác ý hãy đem cát vùi.
Bạn bầu sống để cùng vui,
Lãng quên đi nhé những xui xẻo đời…
Vinh danh bác ái muôn thời,
Cùng nhau hãy giữ một lời đinh ninh,
Báo đền công bác mẹ sinh,
Làm chi cũng phải trọng tình nghĩa nhân…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *