Trung tâm nghệ thuật Kienquyet Studio thông báo bắt đầu nhận đăng kí khoá học ghitare 3 tháng : Ghitare cổ điển và ghitare đệm hát từ đầu tuần sau