Trước lúc lâm chung

Trước lúc lâm chung, Thái tổ Cao hoàng đế bản triều ta đã dùng lời lẽ của ông Quản Trọng bên Trung Quốc mà ân cần nhắc nhở rằng, vì lợi ích trăm năm, phải trồng người. Thế mà các khanh thử nghĩ xem, bộ Học hiện nay đã thoái hoá đến mức nào. Đổng lí văn phòng vừa trình tấu với ta, Thượng thư bộ Học nói ngọng, không phân biệt được “l” và “n”. Có nhục không? Một viên quan đầu tình viết bản tường trình bằng bàn tay cũng sai mấy lỗi, đã thế bọn nhà báo ngu, không sửa cho nó, để cho thiên hạ biết. Có nhục không? Một viên quan phẩm hàm không phải là nhỏ dám nói rằng không được dùng những đồng tiền lẻ do chính ta ban hành. Ngu đến thế là cùng. Có nhục không?
Thế mà ta đãi các ngươi đâu có bạc. Hàng ngày đi làm có xe đưa rước, công cán xa thì có máy bay, khách sạn 4-5 sao. Lương cao, bổng hậu, ta còn để cho các ngươi tự tiện nhận tiền đút lót mà không hề trách phạt. Nhưng các ngươi ăn cơm vua, hưởng lộc nước mà không hề nghĩ đến nhiệm vụ, chỉ lo chơi golf, gái gú, rồi lập bè đảng, nghĩ mưu gian để làm hại lẫn nhau, làm cho ta bị mang tiếng là trị nước không nghiêm.
Nay ta công bố cho các khanh biết: Kẻ nào phạm tội hay lơ là trách vụ và những người tiến dẫn những viên quan đó sẽ bị cung hình. Ta vừa tuyển được 3.000 cung nữ mới, đang cần gấp 500 hoạn quan.
Các khanh đã nghe rõ chưa? Bãi triều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *