Từ mai các bạn chỉ có thể tìm Ngân ở trong Summoner’s rift

Từ mai các bạn chỉ có thể tìm Ngân ở trong Summoner’s rift
Hong Seol sẽ trở lại và báo hại hơn xưa
Ai có đủ tài năng và sự kiên nhẫn thì hãy cùng nhau cắt máu ăn thề ở BOT nha SP hứa sẽ mặc thật đẹp mỗi khi xuất trận
See Translation

46 thoughts on “Từ mai các bạn chỉ có thể tìm Ngân ở trong Summoner’s rift

  1. hôm trước t cài lại cũng mất khoảng 3h :)) căn bản nó cài mấy cái patch skin nhân vật các kiểu nên lâu, 7 8GB lận mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *