Từ Trump đến Macron đều tăng cường nhân sự truyền thông

Từ Trump đến Macron đều tăng cường nhân sự truyền thông.
Làm thế nào để công chúng mục tiêu có phản ứng/hành động theo chiều hướng và mức độ người phát ra thông tin mong muốn như vai trò của pr chính trị đây?
Từ cuối những năm 1920-1930 cụ Bernays đã viết về công việc của các kỹ sư dư luận. Có lẽ bây giờ đang là thời cần đọc lại những lời ngọc vàng của thế kỷ trước.
Nói đúng, nói đủ, nói cái đáng nói đúng lúc không phải dễ dàng nhưng giấy không gói được lửa nên tell the trurth in a smart way là điều cần làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *