08 nguyên tắc sau đây

08 nguyên tắc sau đây
Sẽ giúp bạn sống tốt
Và hạnh phúc hàng ngày.
Một, không được thù hận.
Hai, không lo lắng nhiều.
Ba, sống thật giản dị.
Bốn, sống có tình yêu.
Năm, đừng mong đợi quá.
Sáu, luôn nhớ mỉm cười.
Bảy, hãy làm việc thiện.
Tám, luôn tin có trời.