50 năm trước tôi chưa sinh ra

50 năm trước tôi chưa sinh ra, 100 năm sau tôi còn hiện hữu, tôi còn hiện hữu không (:ý thức hệ tư tưởng)
Thế giới này đẹp vô cùng, thời khắc quý giá vô cùng, không cùng suy ngẫm sao còn tranh dành đánh nhau.
Ai trong đau khổ mới biết trân quý giá trị cuộc sống
Ai trong mất mát mới biết giá trị khi được
Ai lâm trung mới quý thời khắc sinh ra được làm người
Người ta ăn uống ngon mặc đẹp xung ấm đầy đủ là hạnh phúc
Cho tôi uống từng giọt thời gian
Cơ hội làm người ở trên đời hàng ngàn năm có một
Hữu duyên trùng phùng trên cùng chặng đường này
Yêu thương và trân quý từng thời khắc, từng hơi thở
Lãng phí tư tưởng, lãng phí sinh mạng biết bao giờ mới lấy lại
Tranh dành quyền lợi, tranh dành tôn giáo, tranh dành mạng sống
Tội lỗi ấy hướng thác về đâu….
Tập viết thơ 21/09/2012