Anh Giang bị liệt từ 5 tuổi

Anh Giang bị liệt từ 5 tuổi, 38 năm hầu như chỉ sống trên giường. Anh tự học tiếng Việt, tiếng Anh, gõ máy tính bằng cách ngậm chiếc đũa, kỳ cạch thế mà nay đã xuất bản 7 tập sách, cuốn thứ 8, một tiểu thuyết sắp ra đời. Anh còn làm quản trị diễn đàn trên mạng, đi nói chuyện.
Anh bảo: cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra.