Ban đầu cô không hiểu

Ban đầu cô không hiểu, sau này mới ngộ ra, khi bản thân thực sự yêu một người, chúng ta có thể vì họ mà thay đổi. Vì họ mà từ bỏ ngay cả sở thích của mình mà không chút miễn cưỡng
Sau này, cô hiểu ra một điều, nếu một người yêu mình, họ sẽ không cần mình phải thay đổi vì họ, người yêu mình, họ sẽ yêu tất cả con người mình
Cô đã vì anh mà quên đi chính minhg là ai, cô sai rồi
Cũng vì cô đã thực sự yêu một người
See Translation