Bạn nào ở Thanh Hóa

Bạn nào ở Thanh Hóa, 5:30 chiều nay cà phê nhé.
Tôi ra Thanh Hóa, mai dạy chương trình Khởi nghiệp, do Sở KHĐT Thanh Hóa + công ty Vision chủ trì.
Bạn nào ở Thanh Hóa thì 5:30 đến Cafe High Land, KS Phù Đồng, 68 Dương Đình Nghệ, TH cà phê nhé.
Còm hay inbox để xác nhận.
Thân ái
LMC
Đến 6:00 thì có 7 đồng đội. Còn 2 chiến hữu nữa đang inbox
Tuấn Dân An, Việt Anh Lương, Loi Le, Đức Cao, Huong Tran,