Bí quyết vượt qua thất tình

Bí quyết vượt qua thất tình.
Trả lời các câu hỏi sau:
1. Có đang thất tình không?
– Không -> Vậy vui sống đi, đọc đéo gì.
– Có -> Chia buồn, đọc tiếp.
2. Có muốn quay lại với nó không?
– Không -> Quên mẹ nó đi, lo đéo gì.
– Có -> Ngu thế, đọc tiếp.
3. Nó có muốn quay lại không?
– Có -> Vậy hai đứa quay lại với nhau đi, lo đéo gì.
– Không -> Xui thế, đọc tiếp.
4. Có còn nói chuyện với nó không?
– Không -> Hết cứu được rồi, bỏ đi, lo đéo gì.
– Có -> Chúc mừng, đọc tiếp.
5. Từng tính tự tử để nó quay lại chưa?
– Có -> Vậy chết đi, lo đéo gì.
– Không -> Còn khôn, đọc tiếp.
6. Có đang thích đứa nào khác không?
– Có -> Đi cua đứa mới đi, lo đéo gì.
– Không -> Ngu thế, đọc tiếp.
7. Có nhiều tiền, nhà lầu, xe hơi, bố làm to không?
– Có -> Yên tâm, nó sẽ sớm về thôi, lo đéo gì.
– Không -> Xui thế, đọc tiếp.
8. Có muốn có nhiều tiền, xe hơi để nó quay về không?
– Có -> Vậy lo nhấc đít lên mà đi làm đi, buồn đéo gì.
– Không -> Ngu thế, đọc tiếp.
9. Có thấy câu 7 không?
– Có -> Chúc mừng, đéo mù, đọc tiếp.
– Không -> Mù mẹ nó rồi, lo khám mắt đi, yêu đéo gì. À, đọc tiếp.
10. Hiểu ý nghĩa câu 7 không?
– Có -> Khôn đó, làm theo đi, lo đéo gì.
– Không -> Ngu thế nó bỏ đúng rồi, buồn đéo gì.
Chúc các bạn vượt qua thành công.
À, câu 11, hay không?
– Hay -> Chia sẻ cho chúng bạn đọc đi, chờ đéo gì.
– Không -> Đọc làm đéo gì?