Bình thường làm áo lót hay có quả mút cho đầy đặn

Bình thường làm áo lót hay có quả mút cho đầy đặn. Hôm rồi có gái phàn nàn, èo ơi em không mặc được áo lót của anh vì có đệm mút.
Mình bảo tại vú em to, gái ta mấy người được như thế.
Gái lại bảo, anh nhầm cơ bản, giờ các bạn ấy đi nâng cấp hết rồi.
Tối về nghĩ thấy đúng. Hoá ra lâu nay mình thiếu thực tế trầm trọng.
Bèn làm mấy mẫu áo lót này, chứ không phải là bèn đi thực tế.