Bộ Tư pháp tuýt còi Bộ Công an:

Bộ Tư pháp tuýt còi Bộ Công an:
“Hiến pháp đã quy định nguyên tắc mọi tổ chức cá nhân được làm điều pháp luật không cấm, muốn cấm phải cấm bằng luật. Thế nên trong dự thảo Nghị định này không thể cấm anh A, anh B sử dụng thiết bị A, thiết bị B được”

22 thoughts on “Bộ Tư pháp tuýt còi Bộ Công an:

    1. Đìu, thuộc thế méo nào được, lúc nào cần giở sách ra đọc, chỉ nhớ 1 vài điều có lợi thôi em

  1. Với mục đích tốt đấu tranh với cái sai, vạch mặt cán bộ thoái hoá để hệ thống hành chính ngày càng trong sạch thì ok. Còn ghi âm ghi hình để vì 1 vài vụ việc mà quy chụp chế độ, đả kích này nọ, vì tư lợi cá nhân, vì mưu đồ chính trị thì nên dẹp

  2. Nó sủa ăn tiền nên tư lợi cá nhân là chắc rồi, nó cũng đang lừa dân thôi.

Comments are closed.