Bộ Tư pháp tuýt còi Bộ Công an:

Bộ Tư pháp tuýt còi Bộ Công an:
“Hiến pháp đã quy định nguyên tắc mọi tổ chức cá nhân được làm điều pháp luật không cấm, muốn cấm phải cấm bằng luật. Thế nên trong dự thảo Nghị định này không thể cấm anh A, anh B sử dụng thiết bị A, thiết bị B được”