Bữa cơm hộp buổi trưa ở nơi làm mới

Bữa cơm hộp buổi trưa ở nơi làm mới!!!
1 tháng chỉ xin đi làm thêm có 3 buổi vào ngày nghỉ thôi nhưng lại thấy rất vui vì cảm nhận được sự hoà đồng thân thiện và nhiệt tình của mọi ngừoi
Ngày nào di làm là cũng được họ chuẩn bị sẵn cho cơm hộp
Lần nào cũng vậy mang mì hộp đi rồi lại mang về
Thực sự muốn cảm ơn đến ông bà ngừoi nhật ấy đã tạo điều kiện cho tôi và họ thực sự tốt với tôi
Thời gian ở đây k còn nhiều nhưng họ đã cho tôi cảm nhận được họ giống như những ngừoi thân của mình
Với họ 1 tháng tôi làm 1 buổi họ cung tạo điều kiện cho tôi
Đôi khi tôi vẫn thấy mình thật may mắn
Cảm ơn nhiều lắm!!!
#beoquaroi
See Translation