Các ngươi phải rỡ ngay các trạm thu phí tuỳ tiện

Các ngươi phải rỡ ngay các trạm thu phí tuỳ tiện, ví dụ như ở Cai Lậy (Tiền Giang) và Pháp Vân – Cầu Giẽ, cuối thế kỉ này, sau khi xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, trẫm sẽ thanh toán cả gốc lẫn lãi cho các ngươi; còn bây giờ ai muốn thanh toán ngay tiền tươi thóc thật thì hãy trình tấu. Nhưng trẫm cũng báo cho các ngươi biết rằng LÒ TÔN của trẫm nóng lắm rồi đấy, mà trông bộ dạng thì biết ngay rằng các ngươi chỉ là cành khô củi mục, chỉ cho vào LÒ vài phút là thành tro hết. NGHE CHỬA? Bãi triều!