CẢM ƠN VÀ TẶNG SÁCH CHO HAI BẠN ĐẶC BIỆT

CẢM ƠN VÀ TẶNG SÁCH CHO HAI BẠN ĐẶC BIỆT
Có hai bạn tôi xin đặc biệt cảm ơn và tặng sách đó là bạn Nguyen Cuong và bạn Dang Huu Anh.
1. Bạn Nguyen Cuong là tác giả của bìa sách KHÁT VỌNG VIỆT. Phiên bản ban đầu của bìa sách tôi chưa thật ưng ý, sau đó được bạn Nguyễn Thành Tiến giới thiệu bạn Nguyen Cuong. Trong vòng 1 ngày bạn Nguyen Cuong đã thiết kế ra bìa sách như bản mà các bạn đã biết.
Tôi xin tặng bạn Nguyen Cuong 5 cuốn sách và bạn Nguyễn Thành Tiến và Thịnh mỗi bạn một cuốn.
2. Bạn Dang Huu Anh đã giúp tôi chạy ra một danh sách các comment, like, share để kết hợp với danh sách like, comment của các bạn ban CNTT FPT thành một danh sách hoàn chỉnh.
Tôi xin tặng bạn Dang Huu Anh 3 cuốn.