Chân dung tên phiên dịch xu thời

Chân dung tên phiên dịch xu thời, cơ hội (tận dụng mọi cơ hội để PR). Hắn từng câng câng nói: “PR chả có gì là sai, chả có gì là xấu. PR bản thân mình mà tốt cho cộng đồng, cho mọi người, thì sao không PR?”. Hắn còn nói “Mình căm ghét tên Phan Anh, khi hắn có những hành động PR ủng hộ đồng bào lũ lụt. Mình căm ghét hắn vì mình ghen tị với hắn, một kẻ có tấm lòng nhân hậu mà mình không có được”