Chỉ cần kiên trì

Chỉ cần kiên trì, bạn sẽ thấy được hiệu quả của #BakingSodaNT
✏✏ Ko phải ngày 1 ngày 2 là có hiệu quả trắng ngay lập tức mà là cả một quá trình cố gắng của mỗi người.
✒✒ Muốn đẹp thì phải chịu khó nha khách ơi.
Đừng chưa chi mà vội nản
Giá #50k/gói
See Translation