Chỉ có CƠ THỂ mới là thứ không bao giờ rời xa bạn

Chỉ có CƠ THỂ mới là thứ không bao giờ rời xa bạn, sẽ cùng bạn đi hết cả cuộc đời.
Chỉ có cơ thể mới có thể toàn lực bảo vệ bạn cho đến khi cạn kiệt sức lực.
Cơ thể của bạn càng khỏe thì con đường mà nó đi cùng bạn sẽ càng dài.
#loveyourself #loveyourbody #lovewhitecolour #loveweekend #healhylife

9 thoughts on “Chỉ có CƠ THỂ mới là thứ không bao giờ rời xa bạn

  1. Đẹp , khỏe vì biết cách yêu và chăm sóc bản thân mình em ha !

Comments are closed.