Chơi bời nông dân kiểu này tốn thời gian phết các ông ạ

Chơi bời nông dân kiểu này tốn thời gian phết các ông ạ! Đặng Huy Hùng, Hoang Minh Huynh, Nguyen Chi Binh, Sam Nguyen, Sơn Thanh Lê, Hanh Chilli
Thử li cà phê này mà ko ra gì thì từ giờ đứa nào rủ Camping hay Outdoor gì cứ xác cmn định, đừng có trách mình tàm nhẫn! Tran Quoc An