Có một hiện tượng phủ màu huyền bí tại một bệnh viện công nghệ cao

Có một hiện tượng phủ màu huyền bí tại một bệnh viện công nghệ cao. Rất nhiều bệnh nhân đã chết trong một buổi tối. Trước đó họ không có biểu hiện gì nguy kịch. Hoàn toàn bình thường. Thanh tra y tế vào cuộc. Cảnh sát vào cuộc. Các nhà tâm linh ngoại cảm vào cuộc không tìm ra kết luận nào. Chỉ duy nhất một người biết rõ lý do. Đó là cán bộ phòng kỹ thuật. Anh ta cung cấp camera theo dõi phòng thở ô xy thì thấy, đúng buổi tối định mệnh ấy, toàn thành phố thực hiện “Giờ trái đất”.
Cả Lãnh đạo bệnh viện và tập thể y bác sĩ, cán bộ công nhân viên đều hưởng ứng tắt nguồn điện, bật tương lai.
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)