Có một sự thật là những status về chiến tranh Việt Nam thì rất nhiều like

Có một sự thật là những status về chiến tranh Việt Nam thì rất nhiều like, trong khi những bài tâm huyết, đổ mồ hôi sôi nước mắt như này like chả bằng một góc. Đôi khi cũng phát chán và đổ lười. Thị hiếu thiên hạ như vậy thì mình phải theo thời thế thôi.
Nếu ủng hộ mình thì vào bài gốc like và share giúp đi các bạn, để mình ngừng viết chiến tranh Việt Nam.