cứ bán gì mới

cứ bán gì mới, phải trồng xơi trước các chị các mẹ mới yên tâm…Cải rổ nhà em trồng từ hạt nhà e đấy…chả khác gì ảnh mạng nha…
Mà cái loại này dễ trồng quá các mẹ ạ, vất hạt ra vườn nó lên ầm ầm sau 1-2 ngày.
Hôm nay e cắt luộc ăn rồi, thân to thế nhưng không hề xốp nhé, ăn ngọt như su hào, giòn ngon luôn
E này cực nhiều hạt lại nhanh nảy mầm nhé
Còn mấy gói tách lẻ e bán nốt chị nào đặt gạch không??? Không thì một tuần nữa mới về thêm cơ ạ
35k/gói cực nhiều hạt nhé
See Translation