Cuối cùng cũng trở về như một ” mặc định”

Cuối cùng cũng trở về như một ” mặc định”. Người ngoài có thể chỉ là lời khen ngợi một cách động viên!
Sáng nay, con nói:” Mẹ để Avata cũ đi!” Trong gia đình mẹ con luôn lắng nghe ý kiến của nhau, con không chê, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng, thế là tôi hiểu!
Tôi cũng luôn dạy các con của mình: ” Dù là ở vị trí nào, trong gia đình hay ngoài xã hội, phải làm tròn trách nhiệm, nếu con làm từ tâm, sẽ không bao giờ sợ người khác không nhìn thấy, nếu con cứ luôn nghĩ và sợ người khác như thế, có nghĩa là con đang làm vì con. Đừng bao giờ cho mình là người giỏi nhất, nhưng làm thì phải hướng tới điều đó. Con có thể nhận chịu thiệt về mình, nhường quyền ưu tiên cho người khác, nhưng lỗi thì không thể nhận thay.
Khi con giúp cho đồng nghiệp giỏi hơn con – Con là người giỏi.
Khi con giúp cho đồng nghiệp mạnh hơn con – Con là người mạnh.
Sự xuất hiện của con cho dù ở bất cứ đâu, làm thay đổi cục diện hiện tại ở nơi đó theo chiều hướng tích cực – Con là người có giá trị.
Trong cuộc sống, con phải luôn là người biết trọng nghĩa, nặng tình sau trước.
Và điều cuối cùng, trong mọi mối quan hệ, cho dù là ở đâu, điều mà họ luôn muốn sự có mặt của con – Con thành công!”
LyLy Nguyễn Media