Đã đưa sỉ vào hệ thống

Đã đưa sỉ vào hệ thống – Phải hướng dẫn họ kiếm tiền – chứ đừng có đưa hàng cho họ rồi đẩy họ chết chìm
1> Cho phao bơi
2> Hướng dẫn tập bơi(bán hàng)
3> Hướng dẫn về sp
4> Cơ chế công ty
5> Chăm sóc khách hàng -Marketing
>> Nhân bản bằng cách dạy lại hệ thông đào tạo tuyến dưới .
Đơn giản một mình bạn ko cân đc đâu
Vừa đào tạo onl và ofline
Muốn được như thế về đội M đi nào ! tỏa sáng ngay.
ĐẰNG NÀO CŨNG GIÀU-GIÀU SỚM THÔI.