Đại sứ Pham Sanh Châu đang tranh cử chức vụ Tổng Giám Đốc Unesco và đây là hình ảnh trong buổi phỏng vấn

Đại sứ Pham Sanh Châu đang tranh cử chức vụ Tổng Giám Đốc Unesco và đây là hình ảnh trong buổi phỏng vấn.
Định viết gì tiếp mà cạn cmn lời rồi.,
Nhìn mãi mà kg tìm ra lời nào chửi cho hợp lẽ .
P/s
Má nó….mới sáng sớm đọc phải mấy tin chó nhai mèo mửa này và bắt đầu điên loạn.

9 thoughts on “Đại sứ Pham Sanh Châu đang tranh cử chức vụ Tổng Giám Đốc Unesco và đây là hình ảnh trong buổi phỏng vấn

  1. Chiêu Anh Nguyễn Trước đây anh Minh ko được Unesco công nhận, chắc lão này passed sẽ công nhận.

Comments are closed.