Đáng

Đáng..hôm qua dằm mưa con nói chú tiểu đi tu..Uhm ..Hôm nay thì chịu đau nha..Ai đoán được biểu cảm này la chàng trai đang được làm gi!?
Khó đoán lắm đúng ko??
Người phía sau đang xử lý chàng trai chính là lão bà bà của gia đình đại gia Hoàng Minh Bùi
Với bộ phim toàn quay đêm và xa lắc #Nhà_Ông_Hoàng_Có_Ma