Đầu tuần phải đi họp sớm

Đầu tuần phải đi họp sớm, đi làm, đi học từ trưa tới 2h chiều về chạy tới cty đối tác họp chiến lược… ty tỷ việc nhưng hiện tại 5h30 sáng không có dấu hiệu buồn ngủ.
Khổ quá đi mất lại tắm gội luôn để 7h sáng đi làm ty tỷ việc đầu tuần à?