ĐỒ CON VỊT

ĐỒ CON VỊT
Ở một làng nọ có hai con Vịt rất thích ăn cá. Mỗi độ mùa nước về, chúng thường ra tắm mát và tìm cách bắt cá ăn. Một hôm, chúng ra đồng thì gặp một bà nông dân đang làm ruộng. Chúng rất sợ người nhưng vì thích ăn cá quá nên mon men lại gần.
Chúng hỏi: Bà đang làm gì?
Bà nông dân: Tao đang làm ruộng, nước về rồi.
Chúng lại hỏi: Bà có thấy có con cá nào không?
Bà nông dân: Làm gì có cá cho chúng mày mà hỏi.
Chúng hỏi tiếp: Năm nào, cứ tới mùa con nước, chúng tôi cũng ra bắt cá ăn, sao năm nay nước về rồi mà không có con nào nhỉ?
Bà nông dân: Từ năm nay trở đi, không còn cá đâu, ” ĐỈA ” còn không thấy thì đào đâu ra cá, mày không nhìn tao đang phun thuốc trừ sâu à?
Hai con Vịt mở to mắt nhìn bà nông dân, rồi nhìn quanh đúng là không còn con cá nào thật ! Suy nghĩ hồi lâu, chúng lại hỏi bà nông dân ( nghĩ rằng bà ấy sẽ biết chỗ nào có cá ).
Bà cho hỏi chúng tôi phải đi đâu mới tìm được cá? đó là thức ăn chúng tôi rất ưa thích: Hai con Vịt hồ hởi hỏi.
Bà nông dân: Tao khuyên chúng mày, từ giờ đừng hỏi ” Cá ” nữa, hãy đi tìm thức ăn khác mà ăn đi.
Tại sao? hai con Vịt đồng thanh đặt câu hỏi
Bà nông dân: Tất cả ruộng lúa, ao hồ ở đây nhiễm thuốc sâu rồi, chúng mày muốn sống lâu hơn thì đừng có mà ăn, hãy đi tìm thức ăn khác mà thay thế đi…. Hai con Vịt buồn bã quay đi. Bà nông dân lại nói với theo:
” Chưa tìm được nguyên nhân Cá chết đâu “!!! ĐỒ CON VỊT !