DỐI TRÁ

DỐI TRÁ !
(Cafe chủ nhật mạn đàm với các đồng nghiệp )
Xin thưa với các thầy cô giáo dạy văn trong cả nước !
Đã đến lúc xem lại và cần thiết bỏ cái đề văn mở “nghị luận xã hội” được rồi đấy. Ai cũng thừa biết đạo đức của xã hội nói chung và của học sinh nói riêng xuống cấp trầm trọng. Nhưng bài làm văn có câu nghị luận nhận thức của con người về xã hội, về lí tưởng sống, về đạo đức nhân cách làm người thì học sinh “chém gió” kinh lắm. Nổ lên tận trời xanh. Thầy cô phải tấm tắc khen :hay ! sâu sắc.Cũng như bao đồng nghiệp mãi đến bây giờ tôi mới giật mình và nhận ra sự dối trá đó
Ví dụ : Nếu như một trường học nào đó ở thành phố hoa phượng đỏ ra cái đề văn về bàn về ” tuyền thống cưu mang đùm bọc của dân tộc ta”, chắc chắn học trò nhiều em viết bài đạt điểm tuyệt đối. Biết đâu có người tuyển chọn làm bài văn mẫu in thành sách bán kiếm tiền tiêu. Hãy đọc và nhìn xem cái hình trong bài báo này thì mới biết..
Tuyền thống thương người như thể thương thân trong một bộ phận lớn của cộng đồng người Việt đã suy đồi.
Còn những bài văn kia chỉ có tác dụng dạy cho con trẻ….dối trá !