Đúng với những gì đã nói và làm năm ngoái

Đúng với những gì đã nói và làm năm ngoái, sự nỗ lực tốt hơn 1% sau mỗi ngày, và kết quả là giờ này năm nay 2017 so với giờ này năm 2016 chúng mình đã tăng trưởng mấy trăm % roài! 🙂
Cứ tiếp tục nỗ lực hơn, cứ chăm chỉ làm việc hơn, và cứ hành động nhanh hơn…. để giờ này năm sau nhìn lại xem chúng ta có tăng trưởng như mục tiêu đã đề ra không các bạn nhé Nguyên Hà, Văn Thành, Thu Phương Phạm, Cuong Phung, Phùng Kim Quy, Hoài Thương, Quỳnh Nương, Thanh DigiCity, Nguyễn Sơn, Trương Quốc Đông, Trần Bích Việt Hà, Tròn Hà, Ngoc Thuc Nguyen, Bùi Đức Thịnh, Giang Lê, Huế Trương….