Em lại làm mẻ bánh pía mới

Mang tiếng đã đi học và làm thư ký 2 năm, chuyên đóng mộc văn bản nhưng đến khi làm bánh con mộc to đùng mà em đóng xấu òm nên phải tuyển "thợ". Thợ này đóng mộc sắc như in heheh.
Bà con ai ăn bánh order luôn để em làm nha.
Bánh pía 2 loại nhân:
Nhân sầu riêng đậu xanh mỡ đường (sầu riêng rụng hạt lép cơm vàng, mình mua ở người quen, bảo đảm an toàn).
Đậu xanh nhuyễn hạnh nhân.
Nhân em tự sên nhân nên sẽ điều chỉnh ngọt nhạt vừa ý.
1 gói 5 bánh giá 200k.
Ship Sg và các tỉnh.