giá mà

giá mà, trời đổ cơn mưa, nằm ngủ một giấc tỉnh dậy, thấy khung cửa sổ quen, góc sân đang lên nắng mới, và bạn nằm cạnh bên, như những hôm nào. hoặc giả, chỉ cần được ngồi cạnh bên nhau một lát thôi, vào một ngày như hôm nay.
nay là ngày của bạn. bạn- là người mà mỗi khi nghĩ về, mỗi khi nhìn cách bạn sống đầy can đảm thương yêu, “mình lại thấy tim mình còn nhỏ quá, lòng mình còn hẹp quá, thấy phải sống tốt thêm nhiều phần hơn”. luôn luôn là vậy. : )
chỉ mong bạn giữ mãi lòng an vui để đi tiếp bao nhiêu ngày tháng mới.
See Translation