GIẢI MÃ SẤM TRẠNG TRÌNH

GIẢI MÃ SẤM TRẠNG TRÌNH
Sấm Trạng Trình , câu 398 đến câu 401 như sau “
398 – Long vĩ , xà đầu khởi chiến tranh
399 – Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 – Mã đề , dương cước anh hùng tận
401 – Thân , dậu niên lai kiến thái bình
Câu 398 nói : Cuối năm thìn, đầu năm tỵ giao tranh trong nước bùng nổ.
Ứng vào cuối năm giáp thìn (1964), đầu năm ất tỵ (1965) . Thời đó sau khi ông Diệm bị lật đổ, bọn VC nhân cơ hội ấy hoạt động vũ trang , đánh phá khắp nơi .
Câu 400 : Cuối năm ngọ, đầu năm mùi nhiều tướng tá, bị chết
Ứng vào cuối năm Bính Ngọ (1966) đầu năm Đinh Mùi (1967). Lúc đó VC tăng cường đánh phá và âm mưu cướp chính quyền. Cuối năm Đinh Mui Họ tung ra trận tấn công Tết Mậu Thân (1968). Trong thời gian đó tướng tá chết trận rất nhiều
Câu 401 : Năm Bính thân (2016) và năm Đinh Dậu (2017) sẽ có thái bình .
VC sẽ tự đào thải , người dân sẽ được hưởng tự do, no ấm.
See Translation