HẾT SỨC CHÚ Ý: Ấn hiện đang xài Facebook này và không xài Facebook nào khác

HẾT SỨC CHÚ Ý: Ấn hiện đang xài Facebook này và không xài Facebook nào khác. Nếu có lời mời kết bạn từ Facebook mới là xạo ke hết. Khá nhiều bạn nhận lời mời kết bạn của tên giả mạo đã phản hồi với Ấn. Các bạn hãy report giúp Ấn loại giả mạo này để tránh bị lừa đảo. Thanks!
P/s: Ê thằng giả mạo, thấy đẹp rồi giả mạo hả mài? Thấy bị phát hiện thì block anh hả mài? Bánh bèo cùi bắp hả mài?