Hồi mềnh đi Cửa Lò thì anh í to nhất Cửa Lò :)

Hồi mềnh đi Cửa Lò thì anh í to nhất Cửa Lò 🙂
Báo cáo trước QH chiều nay về quyết toán ngân sách nhà nước 2015, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, dự toán thu cân đối NSNN năm 2015 là hơn 911.000 tỷ đồng, dự toán chi NSNN được QH quyết định gần 1,2 triệu tỷ đồng, quyết toán hơn 1.26 tỷ đồng, vượt 7,52% dự toán.
Trong đó quyết toán chi đầu tư phát triển hơn 300.000 tỷ đồng, tăng 37,3% so với dự toán và chiếm 24,4% tổng chi NSNN.
Cụ thể, trong chi đầu tư, dự toán 225.000 tỉ đồng, quyết toán 308.853 tỷ đồng, tăng 83.853 tỉ đồng so với dự toán.
Cơ quan Kiểm toán phát hiện nhiều sai phạm, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án chưa căn cứ theo kế hoạch phát triển KT-XH.
Trong công tác thẩm định, việc xác định tổng mức đầu tư còn sai sót như dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Khánh Hoà, dự án nhà máy Diamon Phophat..; điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần với giá trị lớn, phê duyệt dự án đầu tư không phù hợp với quy hoạch ngành, vùng; phê duyệt dự án không thuộc danh mục kế hoạch đầu tư; thực hiện đầu tư khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường…
Hồ sơ khảo sát của nhiều dự án còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác; hồ sơ thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thiết kế, thiết kế kỹ thuật không tuân thủ thiết kế cơ sở, vượt định mức hoặc chưa sát với thực tế dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thi công; dự toán được thẩm tra, thẩm định nhưng khi phê duyệt vẫn còn sai sót.
Cá biệt có trường hợp tổng giá trị dự toán vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Đơn cử, dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vượt 1.940 tỷ đồng (5.952,6 tỷ đồng/4.022,6 tỷ đồng).
Dự án này ngay từ khi đàm phán, ký hợp đồng xây dựng cũng không đúng quy định, ký hợp đồng khi biết giá trị vượt tổng mức đầu tư được duyệt hơn 666 tỷ đồng.