Hôm qua Tôi được Bạn Trần Thị Huyên Thảo “ưu ái” cho đọc trước một bài chia sẻ mà hôm nay sẽ có cơ hội được đến với rất nhiều người

Hôm qua Tôi được Bạn Trần Thị Huyên Thảo “ưu ái” cho đọc trước một bài chia sẻ mà hôm nay sẽ có cơ hội được đến với rất nhiều người..!!
Thật sự đọc xong bài viết đó thì nó đi sâu vào trái tim Tôi và cứ lẩn quẩn suốt trong suy nghĩ. Sáng nay thức dậy, điều đầu tiên nghĩ đến cũng là bài viết ấy. Cùng là nhân viên y tế, cùng cảm nhận được điều bạn đã viết, nhưng Tôi không đủ ngôn từ để diễn tả, bao lâu nay..!!
Chợt nhận ra Bs Thảo đã làm được quá nhiều điều hữu ích cho biết bao nhiêu người..cho cả người dân và nhân viên y tế..!! Nghĩ đến bạn, Tôi thấy trọn vẹn ý nghĩa câu nói: Thà đốt một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối !!