Hôm trước thấy fb rần rần

Hôm trước thấy fb rần rần, có một cái tay cầm trái sầu tí hon mà n bạn đăng, m cũng mon men nhờ người bên Thái tìm hiểu, chỉ có câu trả lời: “Xưa giờ chưa bao giờ thấy.” Nên mình tắt luôn cái nhen nhóm mua để ăn thử. Cái gì hiểu rõ thì mới dám cho vô bụng, người Việt mình thần thánh lắm, gì cũng mần được vì có anh TQ tài trợ hóa chất mà. Sầu bên mình cắt già mà đôi khi giao khách mà còn bị này kia vì có biết được phía trong nó ntn, chứ bán sầu mini lại còn bao ăn 100%, ôi nể các shop quá!