Homeschooling là một khái niệm còn lạ lẫm

Homeschooling là một khái niệm còn lạ lẫm, gây nhiều hiểu nhầm và ngộ nhận.
Unschooling có lẽ còn là một khái niệm khó hiểu nữa. Ghép tiền tố “un” vào “school” và chúng ta có gì? Một cách thức giáo dục đi ngược lại với cách giáo dục thông thường: Mặc dù cùng mục đích là giáo dục trẻ con, unschooling là cách thức tin tưởng ở trẻ, trao trẻ quyền lựa chọn, để trẻ dẫn dắt cha mẹ để cha mẹ dựa vào mối quan tâm và thiên hướng của trẻ mà từ đó dạy con.
Bạn Bư đã 5 tuổi. Còn mẹ bạn thực ra đã bắt đầu homeschool (hay unschool) cho bạn từ khi bạn ngoài 1 tuổi – bắt đầu với tiếng Anh (và tất nhiên là cả tiếng Việt), đọc sách, tích cực nói chuyện với bạn, để bạn tham gia vào cuộc sống hàng ngày, sau này là học số, học chữ, các thông tin khoa học, và nhiều thứ khác sẽ không nằm trong danh sách những điều trẻ cần học ở trường học.
Bạn chơi gì, mẹ chơi nấy. Bạn muốn học gì, mẹ cho bạn học nấy. Đôi khi mẹ nghĩ ra trò chơi, mẹ hỏi bạn có muốn chơi không. Bạn thích thì chơi, mà không thích thì thôi! Bạn thích thì học, hết hứng thì nghỉ. Mà thường là mẹ bạn yêu cầu bạn cho … mẹ nghỉ trước.
Đây là album tổng hợp các trò chơi-học của bạn Bư và em Tăm của bạn.
Xin giới thiệu với các cha mẹ và những người lớn quan tâm một phương thức giáo dục hiện ở phương Tây không còn mới mẻ gì nhé! Tây hay ta chẳng quan trọng. Cái gì hay thì học, cái gì dở thì bỏ.
Bạn nghĩ bạn không thể dạy được con vì không có hiểu biết sư phạm hay kiến thức? Tôi hi vọng sẽ “thách thức” được suy nghĩ này của bạn nhé!