Lần trước ai đặt bánh pía của e nhưng e đợt đó k đủ

Lần trước ai đặt bánh pía của e nhưng e đợt đó k đủ. Lần này bánh mới về e trả đầy đủ cho mọi người nạ!
Bánh k trứng #35k/ hộp
Bánh có trứng #40k/ hộp ( 10c/ hộp) ạ
( E Ship từ 2 hộp ạ)
0964234166
Sỉ ib e nhé!!!!
See Translation