Lúc nhận quả mít em cứ thắc mắc là sao nó vẹo vọ mà bé thế này thì có múi không

Lúc nhận quả mít em cứ thắc mắc là sao nó vẹo vọ mà bé thế này thì có múi không
Thế mà bổ ra toàn múi là múi,quả 2kg mà bóc được bát ô tô đầy-múi lại dày nữa chứ.
Ngọt lắm ấy ạ- cắn miếng mít ngập mồm luôn
See Translation