m a i m ù n g h a i

m a i m ù n g h a i , c h ú ý .
Bốt mấy tấm hình, mời coi lấy hên ngày mùng một đầu tháng.
Vui, buồn – tuỳ cảm nhận mỗi người.
“tao mệt rồi”, “cạn bời”…!
Về thắp nhang các Cụ nhà mình thôi!
P/S. Cảm ơn bạn đã chú ý tới chú ý này. Việc chú ý của bạn sẽ được chú ý!

4 thoughts on “m a i m ù n g h a i

  1. Mồng Một tới đại bác cho cái gì tươi sáng một chút, chứ mấy quả này, hãm lắm! Mà em thấy quả tút này biên không đúng chất lắm!

  2. Không biết có nên nhớ lại thủa xa xưa, trước khi nhập HT về HN, cái anh bây giờ là BT ” Lông nghiệp ” ( vì anh này ” lói ” ngọng rất ” lặng ” ) đã nhanh tay ký phê duyệt cả ngày cả đêm mọi dự án, khiến sau đó vài năm, HN phải è cổ ra mà giải quyết hậu quả của anh ấy ko nhỉ ? Dcm nó, toàn thằng phá tàn phá hại đất nước !

    1. Hôm nay mùng một, chỉ bốt ảnh, không chưởi, xui cả tháng ô ơi.

Comments are closed.