May thay

May thay, tin tốt lành là Cục trưởng Cục Bản quyền Tác giả, ông Bùi Nguyên Hùng đã lên tiếng: Việc sử dụng tác phẩm âm nhạc nhằm mục đích kinh doanh thương mại thì phải trả tác quyền là đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, “khi nào xác định được hoạt động kinh doanh, mục đích thương mại đối với việc khai thác sử dụng tác phẩm âm nhạc đấy, của Hội viên đấy có hợp đồng ủy quyền cho tổ chức, hai là xây dựng, thỏa thuận biểu giá tiền. Đấy là cách phù hợp với thực tiễn, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, đặc biệt là phải được sự đồng ý của bên khai thác sử dụng tác phẩm. Muốn thu phải có sự đồng thuận, nếu không, dư luận xã hội thấy không được thì cơ quan quản lý nhà nước lại xem xét vấn đề này”.