MIÊN MAN CÁi CHẤM

MIÊN MAN CÁi CHẤM
Cái chấm là cái chấm à
Còn nhỏ ai chả chấm mút
Đi học thì được chấm điểm
Làm việc thì được chấm công
Hôn nhân ta chấm mình, mình chấm ta
Quan hệ, nghi ngờ ra câu chấm hỏi
Ưu ái, chọn lựa, cảm tình đặt dấu chấm sao
Tên miền câu chấm com
Trang chủ chấm org
Ăn nhậu, tiệc tùng chấm mắm, muối, tương tiêu
Đặt vấn đề ra câu chấm hỏi
Buông lửng câu chấm than
Lối liền có em chấm phẩy
Hết câu, hết bài bao giờ chả câu chấm hết
Ôi cuộc đời miên man lằng nhằng, cái chấm
Có cái chấm vẻ vang hãnh diện, vinh hoa, thăng tiến
Song có chấm tủi hờn, vô vọng, hổ nhục, bi thương
Ôi phận người cứ miên man hoài cái chấm
Để rồi khi nhắm mắt cuối tay cái chấm vẫn luôn hồi…
Cao hứng, văn nghệ thư giãn tào sáng tác anh, chị em, bạn bè động viền, đừng cười ha.