Mình có một người đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm

Mình có một người đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm, khi nghe một câu chuyện mà hai bên nói ngược nhau, thay vì tin mình ngay thì bạn ấy đi tìm hiểu thông tin từ bên còn lại (dù trước đó chỉ là quen biết chứ chẳng có mối quan hệ gì thân thiết) để được nghe thêm góc nhìn từ phía bên kia.
Lúc đầu mình cũng hơi buồn vì mình nói sự thật sao một người đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm lại không tin mình. Nhưng rồi mình cũng tự động viên là không phải bạn ấy không tin mình mà chỉ muốn biết đâu là thật đâu là giả.
Cuối cùng, chính nhờ tinh thần khách quan, bạn ấy đã độc lập suy nghĩ, độc lập tư duy, dựa trên quan sát và bằng chứng để hiểu được toàn bộ sự thật.
Bây giờ mình không những không buồn bạn ấy mà ngược lại còn tin tưởng và quý mến bạn ấy hơn lúc trước. Bởi lẽ, bạn ấy không đứng về phía mình, bạn ấy đứng về phía sự thật khách quan. Mình muốn bạn ấy đứng về phía mình thì không cần phải cố gắng thuyết phục, mà chỉ cần sống thật là được.
Mình không phải là người khéo léo, ngọt ngào nên mình thích những người bạn như vậy. 😀
See Translation