Một số lượng lớn chai C2 và Rồng đỏ này được tiêu thụ ở các vùng cao và vùng xa

Một số lượng lớn chai C2 và Rồng đỏ này được tiêu thụ ở các vùng cao và vùng xa. Nếu ở thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng hay Hải Phòng thì việc tuyên truyền, cảnh báo tới người dân không quá khó nếu không thu hồi được…! Nhưng những tỉnh, huyện vùng cao bà con khó mà nắm bắt được thông tin này. Điển hình như hôm rồi đi Lào Cai, và một số nơi ở các tỉnh vẫn thấy khá nhiều quán bày bán hai loại nhiễm Chì này!
Thiết nghĩ, Bộ Y Tế đã có kết luận chuẩn xác và phạt vi phạm thì các cơ quan ban ngành khác nên kết hợp và thông báo rộng rãi hơn tới người tiêu dùng…!